top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนholistic medical

📢ใครควรตรวจ Urine Organic Testการตรวจหาสารอินทรีย์ในปัสสาวะ (URINE ORGANIC PROFILE) เป็นการตรวจเพื่อแสดงถึงการทำงาน (metabolism) ของระบบต่างๆในร่างกายว่าเป็นปกติหรือไม่? โดยทำการตรวจวิเคราะห์หา กรดอินทรีย์ในปัสสาวะมากกว่า 50 ชนิต ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสารอาหาร กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์ การทำงานของสารสื่อประสาท การกำจัดสารพิษ และสารที่ได้จากการเจริญเติบโตของจุสินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (Gut Ecosystem) การที่มีสมดุลของกระบวนการต่างๆที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากการขาดวิตามิน และแร่ธาตุ ทำให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างปกติ ดังนั้น นี่จึงเป็นการทดสอบที่ครอบคลุม และสามารถบอกได้ว่า ร่างกายเราต้องการสารอาหารชนิดต วิตมิน รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ปริมาณเท่าไหร่ จึงจะเพียงพอ และยังบอกถึงความผิดปกตีในแต่ละระบบของร่างกายได้อีกด้วย


หากคุณมีอาหาร/ปัญหาเหล่านี้
- อ่อนเพลียเรื้อรั้ง
- ปวดหัวเรื้อรัง หาสาเหตุไม่ได้
- เครียด จำอะไรไม่ค่อยได้
- ท้องอืด แน่นท้อง ระบบขับถ่ายไม่ปกติ
- มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะทางโภชนาการ
- โรคเรื้อรัง เช่น รูห์มาตอยด์ เรื้อนกวาง ลมพิษ เรื้อรัง พาร์คิส้น

"Urine Organic Profile"
สามารถบอกความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นได้การตรวจหาสารอินทรีย์ในปัสสาวะสามารถบอกได้ถึง
- ความต้องการวิตมึนและแร่ธาตุที่จำเป็นในปฏิกิริยาต่างๆของร่างกาย
- การผาพลาญสารอาหารต่างๆ เพื่อนำไปสร้างพลังงานของเซลล์
- สมดุลของการสร้างสารสื่อประสาท
- การสัมผัส / ขับสารหิษของร่างกาย
- สมดุลของจุสินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
- ความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ


Holistic Medical Centre พร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคุณในทุกช่วงวัย


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page