top of page

PRP Therapy

magnified-picture-red-blood-cells-internal-vascular-surgery-3d-illustration.jpg

(Platelets – Rich Plasma)

เกล็ดเลือดที่อุดมไปด้วยพลาสมาบำบัดได้รับการรับรองตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 ที่หลายๆคนยังไม่รู้ถึงประโยชน์ ของการรักษาด้วยวิธีนี้หลากหลายสาขาต่างๆ ทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย ความหนาแน่นของประสาท การรักษาบาดแผล การศัลยกรรมกระดูก เพียงแค่เริ่มต้นสัมผัสการรักษาด้วยวิธีนี้ เราก็จะทราบถึงผลประโยชน์ต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาบำบัดด้วยวิธีนี้

PRP ที่อุดมไปด้วยพลาสมาบำบัด คืออะไร

คือ การฉีดให้ความเข้มข้นสูงของเกล็ดเลือดภายนอกเซลล์ที่อุดมไปด้วยพลาสมา ไปยังพื้นที่ ที่ได้รับการบาดเจ็บเพื่อทำความเข้าใจคุณค่าของการบำบัดรักษา ด้วยการฉีดให้ความเข้มข้นสูงของเกล็ดเลือดที่อุดมไปด้วยพลาสมา เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเลือดก่อน ซึ่งเลือดจะประกอบด้วย พลาสมา เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดเมื่อเราได้รับการบาดเจ็บ เกล็ดเลือดจะช่วยสร้างและฟื้นฟูเนื้อเยื่อใหม่ และช่วยในการหยุดเลือด เพราะเกล็ดเลือด มีบทบาทสำคัญในการรักษาเนื้อเยื่อ ความเข้มข้นสูงของเกล็ดเลือด ยังช่วยเพิ่มกระบวนการบำบัดรักษาบริเวณที่ได้รับการบาดเจ็บโดยตรง

ผลประโยชน์ทางสรีระวิทยา ได้แก่

  • เพิ่มการฟื้นฟูเนื้อเยื่อ (เส้นเอ็น เอ็น เนื้อเยื่อ)

  • ช่วยลดอาการอักเสบ

  • ช่วยลดความเจ็บปวด

  • ช่วยเพิ่มคอลลาเจน (ส่วนฐานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน)

  • ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก

  • ช่วยเพิ่ม angiogenesis (การพัฒนาของเซลล์เม็ดเลือดใหม่)

นักกีฬาระดับโลกหลายคน ยอมรับการรักษาบำบัดด้วยพลาสมา เช่น เมื่อเร็วๆนี้ Tiger Wood ประสบความสำเร็จจากการรักษาวิธี PRP ในหัวเข่าข้างซ้ายของเขา หลังจากเขาได้รับการผ่าตัด และ L.A. Dodgers Pitcher Takashi Saito เขาสามารถกลับมายังรอบตัดเชือก ในปี 2008 ได้ นี่เป็นผลของการบำบัดด้วยวิธี PRP เพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น​

เอกสารอ้างอิง

ผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารอเมริกันเวชศาสตร์การกีฬา 2006 ครั้งประสิทธิผลของการรักษาด้วยวิธี PRP ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อศอกเรื้อรัง ในผู้ป่วย 15 คนที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธีนี้ ผลการจัดทำเอกสารพบว่ามีผลการรักษาที่ดีขึ้น 60% ใน 8 สัปดาห์ 81% ใน 6 เดือน และ 93 % ใน 12-18 เดือน และไม่มีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่พบในรายงาน

ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็น

การบาดเจ็บที่เส้นเอ็นมักจะกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรัง เพราะปริมาณการไหลเวียนเลือดไม่เพียงพอ นักกีฬาและผู้คนที่ใช้แรงงาน มักจะมีปัญหาเหล่านี้และบางครั้งเกือบจะทุกอาชีพ หรืองานอื่นๆ ก็อาจเกิดปัญหาอาการบาดเจ็บเหล่านี้ ได้ การฉีด PRP นี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ลดอาการบาดเจ็บตรงจุดอย่างรวดเร็วและถ้าเน้นไปยังพื้นที่ของการบาดเจ็บ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรักษาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

กระบวนการ

เพียงแค่นำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยเองอย่างระมัดระวัง และทำให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องพิเศษในการผลิตพลาสมาเข้มข้นที่อุดมไปด้วยเกล็ดเลือด พลาสมาเหล่านี้จะถูกฉีดเข้าไปในบริเวณที่ได้รับการบาดเจ็บ  เป็นขั้นตอนที่รวดเร็วและใช้เวลาน้อยมาก นอกจากนี้ยังปลอดภัย เพราะเกล็ดเลือดได้มาจาก เลือดของตัวผู้ป่วยเอง จึงไม่มีความเสี่ยงของการปฏิเสธ หรือปฏิกิริยาต่อต้าน

bottom of page