top of page

COLON HYDROTHERAPY

fit-woman-wearing-white-lingerie_edited.jpg

Colon Plus+ การล้างของเสียตกค้างที่สะสมภายในลำไส้ใหญ่ให้สะอาด
ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดของเสียตกค้างในร่างกาย มีส่วนมาจากการรับประทานอาหาร
จำพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมัน หรือ อาหารที่มีกากใยน้อย ทำให้การทำงานของลำไส้ไม่ดี จนทำให้เกิดของเสียสะสม

Colon Plus+ ก็คือการ Detox ของเสียสะสมเหล่านี้ออกไป โดยการสวนน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิ 38 องศา เข้าสู่ทวารหนัก ทีละน้อย อย่างช้า ๆ ผ่านท่อสวนขนาดเล็ก เพื่อกระตุ้นลำไส้ให้มีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดการขับของเสียออกมา  ซึ่งข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการบริการ มีดังนี้ค่ะ 

- 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ ควรทานอาหารเบา ๆ และงดอาหาร 2 ชั่วโมงก่อนรับบริการ
- หลังทำโคลอน ภายใน 10-15 นาที อาจมีอาการปวดอุจจาระ 1-2 ครั้ง
-  ระหว่างทำโคลอน จะมีอาการหน่วงท้องเป็นพัก ๆ ตามจังหวะการปล่อยน้ำเข้า แต่จะไม่มีอาการเจ็บปวดที่เกินกว่าปกติ
- ท่านที่มีปัญหาเรื่อง โรคหัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องมาก่อน ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
- ต้องไม่เคยผ่าตัดช่องท้องในระยะ 6 เดือน
- ในวันที่ทำต้องไม่มีประจำเดือน
- สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่สามารถเข้ารับบริการได้
- ต้องไม่มีภาวะไส้เลื่อน และไม่เป็นริดสีดวงทวาร หรือมีภาวะเลือดออก

bottom of page