top of page

Emowave​

conscious-head-icon-color-background.jpg

ค้นหาตัวตน และเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวคุณ ใครบอกว่า อารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด เป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ emowave ก้าวสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยี ของการถอดรหัสคลื่นสมอง ด้วยการค้นพบล่าสุดของ dr.dickson ที่สามารถถอดรหัสคลื่นสมองจากเสียงพูด จากการค้นพบว่าคำพูดที่เราเปล่งเสียงออกมา ในคลื่นเสียงนั้นจะมีคลื่นความถี่ของคลื่นสมองออกมาด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถวัดคลื่นความถี่ของสมองที่ปนมากับคลื่นเสียง แล้วนำไปถอดรหัสทางความคิด ด้วยการนำองค์ความรู้ด้าน  ประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience),  จิตวิทยา (Psychology), พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science), ชีววิทยาศาสตร์ (Bioscience) และ ดนตรีศาสตร์ (music science) มาผสานเข้าด้วยกันในการถอดรหัสคลื่นสมอง เป็นมิติด้านต่างๆ ได้แก่

  • ระดับความเครียดทางจิตใจ

  • ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล

  • อารมณ์ความรู้สึกที่ปรากฎบ่อย

  • มุมมอง แนวความคิด ของแต่ละคน

  • ประสาทสัมผัสในการรับรู้โลกภายนอก

  • ระดับการทำงานของสมองซีกซ้าย-ขวา ในการใช้ตรรกะ และความคิดสร้างสรรค์

  • พฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณ ผ่านลักษณ์ทั้ง 9 แบบ ได้แก่

- คนเนี้ยบ สมบูรณ์แบบ (perfectionist)

- ผู้ให้ (helper)

- ผู้ใฝ่สัมฤทธ์ ผู้ชนะ (winner)

- คนโศกซึ้ง (romantic)

- นักสังเกตการณ์ (observer)

- นักปุจฉา (loyalist)

- นักผจญภัย (adventure)

- ผู้กล้ารักษาสิทธิ์ เจ้านาย (boss)

- ผู้ประสานไมตรี (mediator)

จักระทั้ง 7 ที่บอกคุณสมบัติของตัวเองได้แก่

- เป้าหมายในชีวิต (Passion, purpose) 

- ความเชื่อมั่นในตนเอง (self- believe) 

- ความรอบรู้ในตนเอง (self-knowledge)

- การให้ความสำคัญระหว่างตนเองกับผู้อื่น (self-development)

- ความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem)

- ความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องเงิน (self-management)

- ความรู้สึกมั่นคงในชีวิต  (foundation)

แค่เสียงพูดก็บอกความเป็นตัวตนของคุณได้ จะดีแค่ไหนถ้าเรารู้จักตัวเอง รู้ทันตัวเองมากขึ้น เพราะการที่เรารู้จักข้อดีข้อด้อยของตัวเอง จะสามารถช่วยให้เราพัฒนาตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเองได้ง่ายขึ้น และยังสามารถช่วยเปิดมุมมองของเราให้เข้าใจคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการสานความสัมพันธ์ ระหว่างคนรอบข้าง คนรักและคนในครอบครัว ให้เข้าใจซึ่งกันและกันเพิ่มการพัฒนาศักยภาพให้สมอง ส่งเสริมบุคลิกภาพ และความก้าวหน้าให้ชีวิต

นอกจากเทคโนโลยีการถอดรหัสสมองแล้ว emowave ยังสามารถใช้พัฒนาศักยภาพของบุคคลได้อีกด้วย ด้วยการทำดนตรีบำบัดเฉพาะบุคคล ที่เรียกว่า emopill ซึ่งเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ emowave ไปพัฒนาเป็นคลื่นดนตรีที่ใช้เหนี่ยวนำการทำงานของสมอง เรียกว่า brain entrainment ช่วยให้สมองเกิดการพัฒนา มีการเชื่อมต่อเส้นประสาท ที่เรียกว่า neuroplasticity ทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ใหม่ และมีการประสานการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาสมอง  ทั้งด้าน บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ การเรียนรู้ ความเป็นผู้นำ ความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเอง ความจำ การปรับสมดุลอารมณ์และ จิตใจ การนอนหลับ ช่วยลดความเครียดและคลายกังวล ทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วขึ้น  สามารถใช้ร่วมรักษาโรคได้ในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับสมอง เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคอัมพฤตอัมพาต โรคเด็กสมาธิสั้น  โรคออทิสติก เด็กพัฒนาการช้า โรคอัลไซเมอร์ โรคนอนไม่หลับ ภาวะเครียด หรือแม้กระทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนหนังสือ

Emowave ไม่เพียงแต่ช่วยค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ แต่ยังช่วยคุณค้นหาและพัฒนาศักยภาพในตัวคุณให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเพิ่มศักยภาพในตนเองในการทำงาน การเรียน หรือการสานสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อย่าปิดกั้นตนเองอีกเลย emowave ช่วยคุณได้

bottom of page