top of page

Basic Check Up​

Live blood Analysis (LBA)​ ( เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์เลือดจากปลายนิ้ว)​

Live blood Analysis ( LBA) คืออะไร … ?

จุดประสงค์ของการตรวจคืออะไร และบ่งบอกอะไรบ้าง … ?

3d-illustration-human-red-blood-cells.jpg

เป็นการตรวจวิเคราะห์เลือดสดในขณะที่เซลล์เม็ดเลือดยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถบ่งบอกสภาวะทางสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยต่อ โดยสังเกตุองค์ประกอบในเลือด ได้แก่ลักษณะของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว สารตกค้าง และรูปแบบการเรียงตัวของเม็ดเลือด ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ และแนะนำการปฏิบัติตัวเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า

สิ่งที่ LBA บ่งบอก ได้แก่

  1. การกระจายตัวของเม็ดเลือดแดง บ่งบอกถึงสภาวะการย่อยและการดูดซึม

  2. สารตกค้างในเลือด บ่งบอกถึงการสะสมของไขมัน โปรตีน และปัญหาของตับ สารพิษโลหะหนัก

  3. ลักษณะและคุณภาพของเม็ดเลือดแดง บ่งบอกถึงสภาวะ การขาดวิตามินและเกลือแร่ สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายรวมถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมน

  4. ระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งดูได้จากคุณภาพของเม็ดเลือดขาว และแบคทีเรียในน้ำเลือด

มีข้อดีอย่างไรบ้าง และ ต่างกับการตรวจในโรงพยาบาลอย่างไร ...?

  1. LBA จัดเป็นการตรวจป้องกันโรคเพื่อดูแลสุขภาพคนไข้ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคอันเกิดจากพฤติกรรมของคนไข้ก่อนจะเกิดตัวโรคขึ้นจริง

  2. ผลการวิเคราะห์ที่ได้ครอบคลุมทุกระบบในร่างกาย จึงจัดเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งนี้แพทย์สามารถใช้ผลการวิเคราะห์นี้เพื่อการวินิจฉัยการเกิดโรคโดยร่วมกับการสั่งตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจทางคลินิก

  3. ไม่ต้องงดน้ำ

  4. งดอาหารก่อนตรวจ

องค์ประกอบในเลือดและการเรียงตัวรวมถึงคุณภาพเม็ดเลือด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะการดำเนินชีวิต อาหารที่รับประทาน รวมถึงการได้รับการรักษาที่ตรงจุด เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อวิเคราะห์ผล ควรทำเดือนละหนึ่งครั้ง หรือมากกว่านั้นตามแพทย์สั่งในกรณีคนไข้ที่ต้องการติดตามผลอย่างใกล้ชิด

ต้องเตรียมตัวก่อนมาตรวจอย่างไรบ้าง

การเจาะเลือดปลายนิ้วเป็นการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเบื้องต้น เป็นการดูถึงสภาวะปัจจุบันของคนไข้ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ชีวิต ตั้งแต่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ไปจนถึงการพักผ่อน ดังนั้นควรทำการตรวจในสภาวะปกติของคนไข้ ไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืองดอาหาร ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นนี้เราสามารถแนะนำคนไข้ในเรื่องต่างๆ และชี้ให้เห็นปัญหาที่มาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นการรับประทานอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไป หรือคนไข้ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอขึ้น

MRIT ( Molecular Resonance Imaging Technology )

นวัตกรรมล้ำยุคในการตรวจร่างกายโดยใช้การส่งข้อมูลผ่านคลื่นเสียงแล้ววัดค่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆเซลล์โครโมโซมและฮอร์โมนที่จำเพาะเจาะจงของแต่ละอวัยวะแต่ละเซลล์แล้วเครื่องจะแปลสัญญาณการสะท้อนที่ส่งกลับมาจากสมองนำมาแสดงผลเป็นลักษณะสุขภาพเฉพาะบุคคลระบบการวิเคราะห์โรคด้วย MRIT มีความไวสูงจึงสามารถตรวจพบความผิดปกติถึงในระดับเซลล์ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงได้ตั้งแต่ช่วงที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการของโรค

* เป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยง ไม่ได้ใช้ในการวินิจฉัยโรค *

Inbody (Body Composition Analysis)

​เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายได้มากกว่า 50 ประเภทซึ่งรวมถึงน้ำโปรตีนแร่ธาตุเปอร์เซ็นต์ไขมันและภาวะโภชนาการทำหน้าที่เสมือนเครื่องตรวจสอบสุขภาพอย่างแม่นยำด้วยคลื่นไฟฟ้าขนาดต่ำ วัดความต้านทานผ่านเซลล์ต่างๆ ในร่างกายวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกายได้มากกว่า 50 ประเภทวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างกล้ามเนื้อและไขมันวิเคราะห์ดัชนีมวลกายเปอร์เซ็นต์ไขมันวิเคราะห์ภาวะโรคอ้วน (Obesity Analysis)วิเคราะห์สุขภาพ สภาวะภายในของร่างกาย

Max Pulse (Cardiovascular & Autonomic Nervous System (ANS) Screening)

Max Pulse คือ เครื่องตรวจวัดสภาพภายในหลอดเลือดผ่านปลายนิ้ว ช่วยให้สามารถตรวจวิเคราะห์ความผันแปรของอัตราชีพจรสภาวะของเส้นเลือดระดับความเครียดอัตราเฉลี่ยการเต้นของหัวใจความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและความสมดุลของระบบประสาท

การตรวจสุขภาพหลอดเลือดหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำงานอย่างหนักทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นเสมือนสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพ ของแต่ละบุคคลการละเลยอาการผิดปกติ จึงอาจส่งผลร้ายต่อชีวิต ได้อย่างคาดไม่ถึง

bottom of page