top of page

Prostate Cancer Test

ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ตรวจเลือดแล้ว พบว่าค่า PSA อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยตัดสินใจได้ว่า ควรจะตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่ เพื่อลดการผ่าตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากโดยไม่จำเป็น
การตรวจนี้มีความแม่นยำสูงและไม่มีผลข้างเคียง​

มะเร็งต่อมลูกหมาก ถูกจัดให้เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในผู้ชายไทย และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยลักษณะของโรคที่มีการเติบโตอย่างช้าๆ และไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจน หรือหากมีอาการก็จะมีลักษณะคล้ายกับอาการต่อมลูกมากโต หรือต่อมลูกหมากอักเสบ ทำให้ถูกมองว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามวัย กว่าจะตรวจพบก็เป็นมากหรือลุกลามไปสู่อวัยวะสำคัญอื่นๆ ของร่างกาย

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไร?

มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการเจริญเติบโตและแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมากจนกลายเป็นก้อนมะเร็ง โดยเซลล์มะเร็งเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายผ่านกระแสเลือด หรือต่อมน้ำเหลืองไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหายและถูกทำลายในที่สุด

ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้ได้ แต่จากสถิติพบว่า มะเร็งต่อมลูกหมากมักเกิดกับผู้ชายที่มีอายุ 50-60 ปีขึ้นไป และพบมากในชายผิวขาวชาวตะวันตก จึงสันนิษฐานได้ว่าสาเหตุของโรคนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับพันธุกรรมและพฤติกรรมการกินอาหาร โดยผู้ชายที่สมาชิกในครอบครัวเคยมีประวัติป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาณเตือนมะเร็งต่อมลูกหมากต้องระวัง!

คุณผู้ชายลองสำรวจตัวเองดูว่า คุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่

  • ปวดปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในตอนกลางคืน

  • ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะไม่หมด

  • รู้สึกปวดเวลาปัสสาวะ หรือปวดเวลาที่หลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอด

  • อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัว

  • มีเลือดปนในน้ำเชื้อ หรือปัสสาวะ

หากคุณมีอาการใดก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด เพราะยิ่งตรวจพบเร็วเท่าใด โอกาสที่จะรักษาหายก็มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

รู้ให้ชัด...ด้วยการตรวจสุขภาพ

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถทำได้หลายวิธี ประกอบด้วย

  • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในเลือด (PSA) เป็นการตรวจเลือดเพื่อดูค่าสารบ่งชี้มะเร็ง หากมีค่า PSA อยู่ในระดับ 0-4 ng/ml แนะนำให้ตรวจซ้ำทุก 1 ปี แต่หากมีค่า PSA ที่สูงกว่านั้น ควรได้รับการตรวจอย่างละเอียดด้วยวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม

  • การตรวจอัลตราซาวด์ต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก (Trans-rectal Ultrasound of the Prostate: TRUS) เป็นการตรวจที่ใช้เครื่องมือสอดเข้าทางทวารหนักเพื่อตรวจลักษณะของต่อมลูกหมาก

  • การตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Biopsy) โดยแพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าเป็นมะเร็งหรือไม่

ใครบ้างที่ควรตรวจ

ผู้ชายทุกคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) แต่หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรเข้ารับการตรวจครั้งแรกเมื่ออายุ 45 ปี และควรตรวจเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งพบเร็ว รักษาได้ในระยะเริ่มต้นของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ก้อนมะเร็งจะมีขนาดเล็กและอยู่เฉพาะ
ในต่อมลูกหมาก ยังไม่ลุกลามกระจายตัวไปสู่อวัยวะอื่น หากตรวจพบได้เร็วและแพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำ จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกทั้งหมด แต่ถ้าเชื้อมะเร็งกระจายตัวแล้ว อาจต้องรักษาฉายรังสีและควบคุมฮอร์โมน (Hormonal therapy) ยับยั้งฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า “แอนโดรเจน” เพื่อไม่ให้ฮอร์โมนไปกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การใช้ยาต้านฮอร์โมน หรือการผ่าตัดลูกอัณฑะทั้งสองออก นอกจากนี้ยังสามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy) ยาต้านมะเร็งซึ่งสามารถผ่านไปทุกส่วนของร่างกาย เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งได้

อย่าปล่อยให้โรคร้าย มาทำลายชีวิตที่มีความสุข จงหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง และตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

male-patient-sits-doctor-s-consultation-problem-prostate-cancer.jpg
Food Allergy
bottom of page