top of page

Cell​ Therapy

Cell Therapy หรือเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งเป็นการใช้เซลล์บำบัด (Live Cell Therapy) คือเซลล์ที่ได้จากสายสะดือ รก เซลล์ไขมัน ผิวหนัง  ฟันน้ำนม ไขกระดูก  และแม้แต่เลือดประจำเดือน Cell therapy มีคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งก็คือความ สามารถในการที่จะเดินทางไปยังแหล่งที่มีการอักเสบ และสร้างสารชีวภาพที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อ  ต้านการอักเสบ  และปรับสมดุลภูมิต้านทานของร่างกาย ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการใช้เซลล์บำบัด ได้เริ่มต้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2454 โดย นายแพทย์พอล นีฮาน ผู้ได้ถูกเรียกว่า บิดาของการทำ Live Cell Therapy โดยการใช้เซลล์จากตัวอ่อนของแกะมาฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพื่อช่วยใน การฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งจากในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีแพทย์ชั้นนำของโลกรวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้ให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายโดยใช้เซลล์บำบัดซึ่งทำให้วิธีการดังกล่าวจัดเป็นหนึ่งในการรักษาของศาสตร์แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ที่ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรป  จึงได้มีการศึกษาถึงคุณสมบัติของ
Cell Therapy ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในการรักษาและป้องกันโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันไวเกิน (Autoimmune disease)

                  

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างเช่น 

การใช้ Cell Therapy เพื่อป้องกันการ เกิดภาวะ GvHD (ภาวะสเต็มเซลล์ใหม่ต้านร่างกายผู้ป่วย) และลดการเกิด Graft rejection ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก  ใช้ในการรักษาโรค ทางสมองที่เรียกว่า  Multiple Sclerosis  โรครูมาตอยด์ ภาวะ Crohn’s Disease และใช้แทน Anti-interleukin 2 receptor ในคนที่รับการปลูกถ่ายไต  โดยเป็นที่ทราบดีว่าโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น โรคหลอดเลือดแข็งตัว ที่นำไปสู่ภาวะหัวใจหรือสมองขาดเลือด โรคสมองเสื่อม และแม้แต่โรคมะเร็ง มีสาเหตุมาจาก การอักเสบเรื้อรัง (Chronic inflammation) จึงมีผู้นำ Cell Therapy ไปใช้เพื่อลดการอักเสบในภาวะดังกล่าว เช่น ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดในคนที่เป็นโรคหัวใจและสมองขาดเลือด  ใช้ฉีดเข้าข้อเข่าในผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม  นอกจากนั้นแล้วจากการศึกษาในห้องทดลอง
พบว่า Cell Therapy จะสามารถ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  ป้องกันการตายของเซลล์ปอดจากพิษของบุหรี่ในสัตว์ทดลอง ป้องกันการตายของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด  ไม่เพียงแต่เท่านั้นในสภาวะที่เหมาะสม  สามารถเลี้ยง Cell Therapy ให้เป็นเซลล์ตับ เซลล์กระดูก และกระดูกอ่อน ซึ่งการค้นพบ นี้อาจนำไปสู่การใช้ Cell Therapy ในการรักษาโรคกระดูกหักจากพันธุกรรม (Osteogenesis imperfecta)  และโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) สำหรับขนาดของเซลล์ที่ใช้การศึกษาส่วนใหญ่เลือก ใช้ Cell Therapy ฉีดเข้าเฉพาะที่ เข้าทางหลอดเลือด หรือเข้ากล้าม ในขนาด 1-2 ล้านเซลล์ต่อน้ำหนักตัว
1 กิโลกรัม ซึ่งเป็น ขนาดที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการใช้เพื่อการรักษาโรค แต่สำหรับคนที่ต้องการใช้
Cell Therapy เพื่อฟื้นฟูสุขภาพหรือเป็นการฉีดเฉพาะที่ก็น่าจะใช้ในขนาดที่ต่ำกว่าได้​

โดยคุณภาพของ Cell Therapy ที่จะนำมาใช้เป็นสิ่งที่สำคัญ สารที่มีฤทธิ์ ลดการอักเสบปรับสมดุลของภูมิต้านมาก นั่นคือ Cell Therapy ที่ใช้ควรจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิต ทานในร่างกาย กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ต้น

(Viability>90%) ปราศจาก การติดเชื้อหรือสาร กำเนิดที่มีอยู่ในร่างกาย รวมไปถึงฤทธิ์ในการ
ฆ่าเคมีปนเปื้อน และไม่ควรเป็นเซลล์ที่พึ่ง นำออกมา เซลล์มะเร็ง และยับยั้งการเกิดพังผืด (Fibrosis)

จากการแช่แข็ง (Cryoperservation) เนื่องจาก โดยที่ตัว Cell Therapy เองอาจจะไม่ได้แบ่งตัวไปเป็นเซลล์

เซลล์แช่แข็งที่ได้รับการนำออกมาใช้โดยทันทีจะไม่ ใหม่ให้กับร่างกายของผู้รับ นอกจากนั้นหากจะสามารถ
สร้างสารชีวภาพได้เท่าเซลล์ที่ผ่านการ มองกันตามศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกการให้เลี้ยงมาแล้วอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง สำหรับกลไก เซลล์ที่มีชีวิตก็จะเปรียบเสมือนการให้พลังงานคืนการออกฤทธิ์ของ Cell Therapy เชื่อว่าเกิดการ ที่ Cell Therapy ให้กับร่างกาย ตาม หลักของ Energy Medicien สามารถสร้างสารชีวภาพ (Cytokines) กล่าวว่าร่างกายที่มีพลังงาน สามารถที่จะชนิด ที่แตกต่างกันไปตามสภาวะของโรค เช่น ซ่อมแซมตนเองให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ด้วยตนเอง

 

แหล่งอ้างอิง
ดร. นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย (2555). ข้อคิดเกี่ยวกับสเต็มเซลล์บำ บัด : Stem Cell Therapy. วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ 5. ฉบับที่ 2.  17-22. https://thaicam.go.th/wp-conten t/uploads/2019/07/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสเต็มเซลล์บำบัด.pdf

Cell therapy web-01.jpg
LINE_ALBUM_cell therapy_๒๒๐๑๐๗_0.jpg
Food Allergy
bottom of page