top of page

Bach's Flower​

tiko-giorgadze-_RhLAHDzy1I-unsplash.jpg

(Bach Flower Remedies)

โดย พลอยชมพู, นพ.อธิวัฒน์ พรศิริวิวัฒน์

โรคซึมเศร้า ความทุกข์ ความเครียด และอาการเจ็บป่วยทั้งหลายส่งผลให้เกิดโรคทางใจโดยในช่วง 10 ปีมานี้ คนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นทำให้ปัญหาสุขภาพจิตที่เคยเป็นภัยเงียบ เริ่มส่งเสียงดังให้สังคมหันมาใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้น และกระตุ้นให้เราเริ่มตระหนักถึงมหันตภัยร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใน

ความตื่นรู้ของสังคมกระตุ้นให้เราเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้น จนนำไปสู่การเยียวยาจิตใจซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น การรักษาด้วยการกินยา ปรึกษาจิตแพทย์ และอีกหนึ่งศาสตร์ที่มุ่งเน้นการรักษาจิตใจโดยเฉพาะ คือ Bach Flower Remedies

หากเอ่ยถึง “บุปผชาติบำบัด” คงเป็นคำแปลกใหม่สำหรับคนไทยหลายคน แต่ในนานาประเทศ Bach Flower Remedies หรือการบำบัดด้วยน้ำดอกไม้เป็นที่รู้จักและนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ให้ผลการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ที่สำคัญไม่มีผลกระทบด้านลบใดๆ บุปผชาติบำบัดจึงการกลายเป็นการรักษาทางเลือกที่หลายคนต้องการ

Layouts_69AC7F76-DD08-E957-C412-0F389B189317.png

Dr. Edward Bach, MB, BS, DPH
ที่มาภาพ: www.bachcentre.com

รู้จักที่มา

Bach Flower เกิดขึ้นจากความอุตสาหะและการวิจัยของ Dr. Edward Bach แพทย์ชาวอังกฤษ ท่านเกิดที่ Moseley ในปี ค.ศ. 1886 จบการศึกษาจากUniversity Collage Hospital in London ในปี ค.ศ.1912และเป็นแพทย์ประจำ ณ โรงพยาบาลดังกล่าว

Dr. Bach ได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่ ถนน Harley และเป็นหัวหน้างานวิจัยทางด้าน immunology (ภูมิคุ้มกันวิทยา) และ Bacteriologist (นักแบคทีเรียวิทยา) ที่ University Collage Hospital ในปี ค.ศ.1919 Dr.Bach ได้เริ่มงานทางด้าน Pathologist (นักพยาธิวิทยา) และBacteriologist (นักแบคทีเรียวิทยา)

Layouts_EDABFCF7-C2D9-C071-C368-4721DB02F070.jpg

Bach Centre, Mount Vernon

ที่มาภาพ: http://virtuebirthheart.blogspot.com/2012/08/the-bach-center.html

Dr.Bach สนใจศึกษาทางด้านอารมณ์และบุคลิกภาพของมนุษย์ และเริ่มนำพืชชนิดต่างๆมาค้นคว้าที่ห้องวิจัย จนกระทั่ง ค.ศ.1930 ท่านตัดสินใจออกเพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมดในการค้นคว้า จนเกิดเป็น Bach Flower Remedies หรือ บุปผชาติบำบัด​

ค.ศ.1934 Dr.Bachก่อตั้งศูนย์ Bach Centreที่Mount Vernonในหมู่บ้านOxfordshire village อันเป็นสถานที่ดำเนินงานทางด้านการวิจัยและรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีบุปผชาติบำบัด ณ ปัจจุบันศูนย์ Bach Center Mount Vernon ประเทศอังกฤษ เป็นศูนย์กลางในการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านบุปผชาติบำบัดและพัฒนาจนเกิดศูนย์ Bach Center กว่า 50 ประเทศทั่วโลก

รู้จักบุปผชาติบำบัด

บุปผชาติบำบัด เป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลทางจิตใจในระดับจิตสำนึก  Dr.Bach ทำการศึกษาทางด้านอารมณ์และบุคลิกภาพของมนุษย์พบว่าสภาพจิตใจมีผลต่อการเจ็บป่วยทางร่างกาย การปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในภาวะสมดุลนอกจากจะนำมาซึ่งความสงบภายในจิตใจแล้วยังเป็นการรักษาโรคอีกทางหนึ่งด้วย

มนุษย์เราตั้งแต่เกิดจนตายผ่านเหตุการณ์แต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน สภาวะแวดล้อม สภาพสังคมและปัจจัยหลายด้านมีผลต่อสภาพจิตใจจนเกิดเป็นอารมณ์ ลักษณะนิสัยหรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพ อาจกล่าวได้ว่าแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นสภาพจิตใจของแต่ละคนจึงเป็นปัจเจก

Layouts_67B6F565-E179-074A-0684-856086C60089.jpg

Dr.Bachเปรียบเทียบจิตใจของคนกับ “หัวหอม” คือมีการแบ่งเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นคืออารมณ์ ลักษณะนิสัยและความนึกคิดที่หลากหลาย พอกพูนจนคลุมทับจิตของเราและก่อให้เกิดการขาดความสมดุลในที่สุด การรักษาจึงต้องค่อยๆ “ปอกหัวหอม” ออกที่ละชั้นตามขั้นตอนอย่างมีระบบเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วจึงปรับตัวตนหรือจิตใจสู่ความสมดุล ดังนั้น แต่ละขั้นตอนจึงจำเป็นต้องใช้เวลา ความอดทนและการทำงานอย่างมีระบบสอดประสานกันการรักษาโดยบุปผชาติบำบัดจึงควรอยู่ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมและรับรองจาก Bach Centerประเทศอังกฤษ เพื่อการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบชั้นต่างๆของหัวหอม กับอารมณ์ของบุคคลหนึ่งที่มีนิสัยขี้เกรงใจทำให้คนอื่นจนเหมือนคนรับใช้ จนมีผลกระทบและแสดงออกทางอารมณ์เป็นชั้นๆ ดังนั้น ลักษณะภายนอกที่บุคคลนี้ที่แสดงให้คนอื่นเห็นคือการเป็นคนที่ขี้อิจฉา ชอบกล่าวโทษคนอื่น

7 กลุ่มอารมณ์กับ 38 Remedies

Dr.Bach แบ่งอารมณ์มนุษย์ออกเป็น 7 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มใช้บุปผชาติบำบัดแตกต่างกัน โดยเป็นสารสกัดจากน้ำดอกไม้ 37 ชนิดและน้ำจากแหล่งธรรมชาติ 1 ชนิด รวมเป็น 38 ชนิด เรียกว่า 38 Remediesได้แก่

1. ความกลัว (Fear)

- Mimulus                     รู้ว่ากลัวอะไร

- Aspen                       สังหรณ์ใจ ไม่รู้กลัวสิ่งไหน

- Red Chestnut              ใจแม่ห่วงเมื่อลูกอยู่แสนไกล

- Cherry Plum                ไร้ซึ่งการควบคุมตน

- Rock Rose                  เปลี่ยนจากคนกลายเป็นหิน

2. ความไม่มั่นใจ (Uncertainty)

- Cerato                       ชอบถามคนอื่น เพราะลังเล

- Scleranthus                 A หรือ B เลือกสิ่งไหน

- Gentian                      สงสัยการเริ่มใหม่หมดกำลังใจ

- Gorse                        ยอมแพ้ไปคิดว่าไร้น้ำยา

- Hornbeam                  เหนื่อยหน่าย จิตใจอ่อนล้า

- Wild Oat                    มีปัญหาไม่รู้จุดมุ่งหมายในชีวิต

3. ไม่อยู่กับปัจจุบัน (Not sufficient in present circumstances)

- Clematis                     คิดถึงอนาคตแสนหวาน

- Honeysuckle                หมกมุ่นวันวานไม่หวนกลับ

- Wild Rose                   ไร้แรงขับ ใช้ชีวิตไปวันๆ

- Olive                         สำหรับวันที่อ่อนเพลีย

- White Chestnut            วนเวียนคิดอยู่ในหัว

- Mustard                     ฟ้าสลัวเศร้าทันใด

- Chestnut Bud              ทุกข์ซ้ำร่ำไป ไร้การเรียนรู้

4. ความเหงา โดดเดี่ยว (Loneliness)

- Water Violet                ชอบสันโดษ อาจดูเหมือนคนหยิ่ง

- Impatiens                   ไม่อยู่นิ่งชอบเร่งรีบ รวดเร็วหนา

- Heather                     พูดตลอดจนคนเอือมระอา เป็นที่มาของความเหงาทั้ง 3 เอย....

5. ไวต่อสิ่งเร้าและความคิดมากเป็นพิเศษ (Over-sensitivity to influences and idea)

- Agrimony                    จิตกังวลแต่ยังคงยิ้มสดใส

- Centaury                     คอยรับใช้คนอื่นไม่ฝืนหนี

- Walnut                       เปลี่ยนแผนฉับพลันในทันที

- Holly                          มีความเกลียดชังใส่ศัตรู

6. ความท้อแท้หรือสิ้นหวัง (Despondency or Despair)

- Larch                          ทำอะไรก็คงต้องล้มเหลว

- Pine                           ฉันมันเลว ฉันมันผิดอยู่เสมอ

- Elm                            ฉันทำได้ทุกอย่าง จนแทบเบลอ

- Sweet Chestnut            คงไม่เจอความหวัง หมดอาลัย

- Star of Bethlehem          เหตุการณ์ร้ายยังคงหลอกหลอนอยู่

- Willow                        หดหู่ใจเพราะคนอื่นทำร้ายฉัน

- Oak                           นอกแกร่ง ข้างในกลวง เหนื่อยทุกวัน

- Crab Apple                  เกลียดตัวฉัน ไม่พอใจสิ่งที่มี

7. การใส่ใจต่อสวัสดิภาพของคนอื่น หรือสิ่งอื่นมากเกินไป (Over-care for the welfare of other)

- Chicory                       ฉันรักเธอ เธอต้องรักฉันตอบ

- Vervain                       ชอบชักจูงฝูงชนคล้อยตามฉัน

- Vine                           บังคับ จิก สั่ง ได้ทุกวัน

- Beech                         กระสันชอบติเตียน พูดร่ำไป

- Rock Water                 ไซร้บังคับตนตามแบบแผน ไม่เว้นวัน

ข้อควรปฏิบัติขณะบำบัดด้วยบุปผชาติ

1. รับประทานยาตามกำหนดที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

2. หมั่นสังเกตอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง เรียนรู้ ยอมรับและเข้าใจ

3. Dr.Bach มักเน้นการรักษาด้วยบุปผชาติบำบัดว่า “Simplicity” คือ ทำทุกอย่างให้ง่าย ในการกินยาหากตรงตามจำนวนที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด ถือว่าได้ผล

แม้บุปชาติบำบัดจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนไทยแต่เป็นทางเลือกใหม่แห่งการรักษา ด้วยกระบวนการที่เรียบง่าย ปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูง Bach Flower Remedies จึงเป็นทางเลือกใหม่ของคนไทย​

bottom of page