top of page

Micronutrient  Profile Test

            Micronutrients หมายถึงวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณเล็กน้อย แต่จะขาดไม่ได้ นอกจากนี้ร่างกายยังไม่สามารถผลิตเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
            Micronutrients มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม ช่วยควบคุมการทำงานของเอนไซม์ ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพ และช่วยป้องกันหรือรักษาโรค ในทางตรงกันข้ามหากได้รับในประมาณมากเกินไป เช่น จากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเกินก็อาจเป็นอันตรายได้

            ดังนั้นการตรวจวัดระดับ Micronutrients ในร่างกายจึงมีความสำคัญสำหรับนำผลการตรวจที่ได้ไปใช้ในการปรับสมดุลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ร่างกายได้รับมากเกินไป
จนเกิดอันตราย หรือได้รับน้อยไปจนขาดแล้วส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น ระบบต่างๆ เกิดการทำงานที่บกพร่อง ด้วยเหตุนี้การได้รับ Micronutrients ที่เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยป้องกันโรค ลดความเสื่อมของร่างกาย ชะลอวัย และทำให้มีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก


Micronutrient Profile Test ตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ 16 รายการ
มีรายการตรวจดังนี้

ตรวจระดับวิตามินเอ (Retinol)                                 
ตรวจระดับวิตามินอี (gamma-Tocopherol)            
ตรวจระดับวิตามินอี (alpha-Tocopherol)

ตรวจระดับวิตามินซี (Ascorbic acid)      
ตรวจระดับโคเอนไซม์ คิวเท็น (Coenzyme Q10)       
ตรวจระดับไลโคปีน (Lycopene)              
ตรวจระดับอัลฟา แคโรทีน (alpha-Carotene)

ตรวจระดับเบต้า แคโรทีน (beta-Carotene)             
ตรวจระดับโครเมียม (Chromium: Cr)     
ตรวจระดับทองแดง (Copper: Cu)

ตรวจระดับซีลีเนียม (Selenium: Se)                        
ตรวจระดับสังกะสี (Zinc: Zn)                    
ตรวจระดับแมกนีเซียม (Magnesium: Mg)

ตรวจระดับวิตามินบี 12 (Vitamin B12)                   
ตรวจระดับโฟเลต (Folate)                       
ตรวจระดับเฟอร์ริติน (Ferritin)      
- ค่าตรวจร่างกายโดยแพทย์                         
- ค่าตรวจวัดสัญญาณชีพ


ใครที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามิน? กลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามิน ได้แก่

- ผู้สูงอายุ

- ผู้ที่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ

- ผู้ที่งดรับประทานเนื้อสัตว์

- ผู้ที่แพ้อาหารบางประเภท เช่น นมวัว

- ผู้ที่ผ่าตัดกระเพาะหรือลำไส้

- ผู้รับประทานยาที่ส่งผลต่อการดูดซึมวิตามินบางอย่าง

- ผู้ที่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนจำนวนมากเป็นประจำ
  ซึ่งจะทำให้ร่างกายสูญเสียวิตามินอย่างรวดเร็ว

- การตรวจระดับวิตามินเป็นการตรวจที่ทำให้รู้สภาวะขาดหรือเกินของวิตามินในร่างกาย
เพื่อให้เลือกรับประทานเสริมได้อย่างเหมาะสม


การตรวจระดับวิตามิน สำคัญอย่างไร?

             การตรวจวัดระดับวิตามินในร่างกาย นอกจากจะทำให้ทราบว่าควรได้รับวิตามินชนิดใดเพิ่มเติมแล้ว
ยังเป็นการป้องกันการเลือกรับประทานวิตามินบางชนิดมากเกินไป จนอาจก่อให้เกิดผลเสียด้วย

LINE_ALBUM_Pro MAR_๒๒๐๒๒๘_7.jpg

เป็นการตรวจจากเลือดระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 3-5 วัน แพทย์จะนัดมาฟังผลอีกครั้ง
เมื่อร่างกายได้รับ Micronutrientsที่เพียงพอและเหมาะสม จะช่วยป้องกันโรค แและลดความเสื่อมของร่างกาย
 

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

งดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และคาเฟอีนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ

ผู้ที่เหมาะกับบริการนี้

- ผู้ที่พบความผิดปกติทางร่างกายที่อาจเชื่อมโยงถึงสาเหตุของการขาดวิตามิน

- ผู้ที่รับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมเป็นประจำ

- ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยา (Pharmacological) เช่น การได้รับเคมีบำบัด การได้รับยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน      หรือผู้ที่ผ่านการผ่าตัด เป็นต้น

- ผู้ที่มีความเครียดสูง อยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ระบบดูดซึมไม่ดี มีปัญหาลำไส้

- ผู้ที่เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระ (Oxidative stress-related disease)
เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน หลอดเลือดสมองตีบ เป็นต้น

Food Allergy
bottom of page