top of page

ต่อมไทรอยด์

Hypothyroidism (ภาวะไทรอยด์ต่ำ)

ไทรอยด์เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ถูกผลิตและหลั่งออกมาจากต่อมที่ชื่อว่าต่อมไทรอยด์ที่อยู่บริเวณลำคอด้านหน้า  หน้าที่ของไทรอยด์คือควบคุมระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะระบบการเผาผลาญพลังงาน  ดังนั้นในคนที่มีภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ไม่ว่าจะมากเกินไป หรือต่ำเกินไป จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติ (น้ำหนักเปลี่ยนไปทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเพิ่มหรือลดน้ำหนัก)  และไทรอยด์ยังสำคัญอย่างมากในทารกเพราะในทารกที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำจะมีการพัฒนาของร่างกายและสติปัญญาลดลง การพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ หรือที่เรียกว่าโรคเอ๋อนั่นเอง

sore-throat-woman-hand-touching-her-ill-neck-healthcare-medical-concept.jpg

ภาวะไทรอยด์ต่ำมีความสำคัญคือ ผู้ป่วยส่วนมากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เนื่องจากอาจจะไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น หรืออาจจะสังเกตเห็นแต่เข้าใจว่าเป็นปกติของร่างกายเราเอง  และโชคร้ายไปกว่านั้น ได้รับการตรวจแล้ว แต่เป็นภาวะที่เรียกว่าไทรอยด์ต่ำแฝง(มีอาการของไทรอยด์ต่ำ แต่ผลการตรวจระดับฮอร์โมนในเลือดยังอยู่ในระดับค่าปกติ)  ทำให้ไม่ได้รับการรักษาภาวะไทรอยด์ต่ำนั่นเอง

ในการตรวจวินิจฉัยภาวะไทรอยด์ต่ำ แพทย์จะเริ่มตั้งแต่การซักประวัติอาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาการของไทรอยด์ต่ำมีได้หลากหลาย และเกิดขึ้นได้ทุกระบบของร่างกาย ได้แก่

  • น้ำหนักเพิ่ม ขี้หนาว

  • ผิวแห้ง ผมแห้ง ผมบาง คิ้วบาง,ร่วง

  • ตัวบวม ฉุ

  • ท้องผูก

  • อ่อนเพลีย ไม่กระปรี้กระเปร่า

  • สมองไม่ปลอดโปร่ง เรียนรู้และจดจำลดลง  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลดลง

  • อาจมีอาการถึงขั้นซึมเศร้าได้

ซึ่งทาง Holistic Medical Centre มีแบบสอบถามเพื่อประเมินอาการของคนไข้ สามารถบ่งชี้การเจ็บป่วยซึ่งมีความสัมพันธ์กับไทรอยด์ได้ อีกทั้งเรายังมีการตรวจร่างกายตามมาตรฐาน ตั้งแต่สัญญาณชีพที่ผิดปกติ ทั้งอัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต  ตรวจลักษณะและขนาดของต่อมไทรอยด์ และลักษณะทั่วไปของร่างกายที่เข้าได้กับภาวะไทรอยด์ต่ำก็มีความสำคัญ  และสุดท้ายการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยวินิจฉัย

หลังจากได้ผลทั้งหมด และสรุปได้ว่ามีภาวะไทรอยด์ต่ำแล้ว แพทย์จะเป็นผู้เลือกการดูแลรักษาสำหรับภาวะไทรอยด์ต่ำที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนโดยเฉพาะ  โดยการรักษาของ Holistic Medical Centre จะมีทั้งการให้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน ซึ่งเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่สั่งทำเฉพาะสำหรับคลินิกเท่านั้น  และการรักษาร่วมที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนโดยการฟื้นฟูการทำงานของต่อมไทรอยด์ และเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตและใช้งานฮอร์โมนไทรอยด์อย่างเป็นปกติตามธรรมชาติของร่างกายภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

bottom of page