top of page

สมรรถภาพทางเพศ

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ  รักษาได้ถ้าแก้ให้ตรงจุด

หากคุณมีอาการ อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ไม่เต็มที่  แข็งตัวได้ไม่นาน อวัยวะเพศอ่อนตัวขณะมีเพศสัมพันธ์  มีอาการหลั่งเร็ว หรือความต้องการทางเพศลดลงแล้ว คุณอาจเข้าขั้นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ภาวะหย่อนสรรถภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  ปัจจุบันเพบผู้ชายมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นในอายุที่น้อยลง ซึ่งมีสาเหตุมาได้จากหลายปัจจัย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก

worried-depressed-man-sitting-bed-with-hand-forehead.jpg

1. ฮอร์โมนเพศชายต่ำ (Testosterone) ฮอร์โมนเพศชายทำให้ผู้ชายมีลักษณะความเป็นชายแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศอีกด้วย เพราะการขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชายจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเพศชายเป็นตัวเหนี่ยวนำ ดังนั้นคนที่มีฮอร์โมนเพศชายต่ำ โดยเฉพาะคนสูงอายุ หรือคนที่ใช้ lifestyle ที่ไม่ทนุถนอมสุขภาพ อาจจะมีผลให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เร็วยิ่งขึ้น  การรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนเพศชายเสริม หรือการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชายด้วยวิธีธรรมชาติจะช่วยให้ร่างกายมีระดับฮอร์โมนเพศชายในระดับเหมาะสมและมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดียิ่งขึ้น

2. ภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง (Atherosclerosis) ภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น ทำให้นำเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศชายได้ไม่ดี ไม่เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและอวัยวะเพศ ซึ่งพบได้ในคนที่สูบบุหรี่ กินเหล้า เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหลอดเลือดตีบแข็งทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศได้แม้ฮอร์โมนเพศชายจะไม่มีปัญหา การดูแลรักษาภาวะหลอดเลือดตีบแข็งที่อวัยวะเพศชาย สามารถทำได้ด้วยวิธีการ Shock wave therapy เป็นการใช้คลื่นเสียงกระแทกทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ ร่วมกับการฉีด PRP  และ cell therapy เพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงในอวัยวะเพศชาย

3. ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system)  การแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย หลังจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น สมองจะส่งสัญญาณระบบประสาทอัตโนมัติไปที่อวัยวะเพศ เพื่อช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและเกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ในคนที่มีความเครียดสูง สมองล้า พักผ่อนน้อย มีปัญหาทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า กังวล อาจเป็นสาเหตุหลักในผู้ชายอายุน้อยที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ และผู้ที่ทำการผ่าตัดต่อมลูกหมากอาจมีผลรบกวนเส้นประสาทที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศชาย อันเป็นสาเหตุหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ การดูแลขั้นต้นด้วยการทำ stress management ด้วย emowave เป็นการตรวจวิเคราะห์บุคลิกภาพ และบวนการคิดของแต่ละคน จากการตรวจคลื่นสมองผ่านเสียงพูด ร่วมกับการให้ดนตรีบำบัด emopill  เพื่อทำให้เกิดการผ่อนคลายทางด้านจิตใจและสมอง ลดความเครียดของร่างกาย และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ​

ภาวะหย่อนสมรรภภาพทางเพศอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทั้ง 3 ข้างต้น คนที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรือเกิดร่วมกันทั้ง 3 ปัจจัยก็ได้ การดูแลรักษาจึงควรเริ่มจากการประเมินสุขภาพก่อนว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้าง  แล้วการประเมินแบบสอบถาม การตรวจเลือดทางห้องปฎิบัติ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมแก่ต่อละบุคคล (personalized medicine)​

bottom of page