top of page

 มาร่วมงานกับเรา WORK WITH US 

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

472181.jpg

ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง

472182.jpg

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา

472178.jpg

ตำแหน่ง เทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

472180.jpg

ตำแหน่ง Sales & Marketing หลายอัตรา

472179.jpg

ตำแหน่ง Customer Service & Sales จำนวน 2 ตำแหน่ง

472183.jpg

ตำแหน่ง HR & ADMIN OFFICER จำนวน 1 อัตรา

Hr.jpeg

ตำแหน่ง Appointment จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียดงาน

สถานปฎิบัติงาน

- เพศชาย, หญิง บุคลิกภาพดี, อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านการขาย การบริการลูกค้า คลินิก ศูนย์ความงาม หรือโรงพยาบาล
- มี Service mind และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

- ดำเนินการนัดหมาย ยกเลิก เปลี่ยนแปลงเวลาการนัดหมายแพทย์ตามความต้องการของลูกค้า

- ให้ข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์

- ติดต่อประสานงาน กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- ที่ อาคาร 253 อโศก  ชั้น 20 สุขุมวิิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง Cashier จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียดงาน

สถานปฎิบัติงาน

- เพศชาย, หญิง บุคลิกภาพดี, อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ รอบคอบ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
- มี Service mind และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะในการสื่อสาร ทนแรงกดดันได้

- เก็บเงินค่าใช้จ่ายของลูกค้า  สรุปรายงานส่ง

- ที่ อาคาร 253 อโศก  ชั้น 20 สุขุมวิิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง Technician ช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียดงาน

สถานปฎิบัติงาน

- เพศชาย, หญิง
- ระดับการศึกษา : ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง

- ดูแลงานซ่อมบำรุงและงานช่างทั่วไป

- ขับรถตู้ได้
- รับผิดชอบงานช่างทั้งหมด
- ดูแล และ รักษาอุปกรณ์การใช้งานประจำบริษัท ฯ

- ที่ อาคาร 253 อโศก  ชั้น 20 สุขุมวิิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

bottom of page